Tjänster och priser 

Priser 2017 och tills vidare (inkl moms om ej annat anges)

All betalning sker mot faktura. Betalning ska ske inom 5 dagar för begagnade sadlar, övriga varor och tjänster inom 10 dagar. Påminnelseavgift 100 kr och dröjsmålsränta tillkommer vid försenad betalning till full betalning erhållits.


Sadelutprovning 

Kontroll av egen sadel inkl ridning                     550 kr/häst (max 1 h)

Kort konsultation                                                 400 kr/häst (max 45 min)

-Per påbörjad halvtimme utöver den tid som

ingår (45, 60 eller 120 min)                                    200 kr/ 30 min


Resor 

Milersättning          30 kr/mil 


Företaget innehar F-skattsedel